Bilim Kurulu Nedir? Kimlerden Oluşur? Görevleri Nelerdir?

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu Nedir?

Bilim Kurulu, bir kurumun bünyesinde kurulan en üst düzey danışma kuruludur. Sağlık Bakanlığında bu kurulu sıkça görmekteyiz. Son olarak 11 Mart 2020 tarihinde Korona Virüsü ile mücadele için Covid 19 Bilim Kurulu kurulmuştur.

Bilim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Kurum içi ve kurum dışı kapsamlı araştırma projelerine dayalı ilmî çalışmalar yapmak ve yaptırmak, her dil ve disiplinden bilim, düşünce ve çalışmaları, ilmî araştırmaları ve yapılan projeleri değerlendirmek, takip etmek, sonuçlandırmak, yayımlamak ve yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek bu kurulun görevleri arasında sayılabilir.

Covid 19 kurulunun ise ilk hedefi salgının yayılma hızını azaltmak, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için alınması gereken tedbirleri ortaya koymaktır. Kurul yine bu kapsamda süreç içerisinde alınacak tedbirleri, yurt içi ve dışından hasta nakil ve tahliyesi, sınır açma-kapama, karantina kararları, acil durum prosedürlerin en yüksek karar makamıdır. Yine bu kurul yurt içinde ve dışında virüse dair yapılan çalışmaları, aşı ve ilaç çalışmalarını yakından takip etmektedir.

Bilim Kurulu Kimlerden Oluşur?

Bilim Kurulu; Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı ile seçilme usul ve esasları ilgili mevzuatla belirlenmiş,  alanlarında gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki çalışmalarla kendilerini kanıtlamış profesyonel en az 20, en çok 40 aslî üyeden oluşur. Covid 19 Bilim kurulunda alanlarında uzman, daha önce benzer konularda çalışmış, uluslararası düzeyde kabul görmüş doktorlardan oluşmaktadır. Kurulun üyeleri ve çalıştıkları kurumlar şöyle:

 • Dr. Fahrettin KOCA ( Kurul Başkanı- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

 • Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

 • Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji)

 • Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

 • Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli)

 • Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)

 • Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Aydın Yılmaz (Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları)

 • Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Canan Ağalar (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)

 • Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)

 • Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Levent Yamanel (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları)

 • Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)

 • Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu)

 • Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı)

 • Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı)

 • Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı)

 • Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri)

Kaynak: mebilgi.com/bilim-kurulu-nedir-kimlerden-olusur-gorevleri-nelerdir

You May Also Like