Başkalarının Duygu ve Düşüncelerine Saygılı Olmak

İnsanı diğer canlılardan ayıran bir çok özellik vardır. Bunlardan öne çıkanları sosyal olmaları, dil ve iletişim olanaklarını kullanmaları, kültür ve muhakeme kapasiteleridir. İnsanı sosyal çevreden, sosyal dokudan ayrı düşünmek mümkün değildir. Her türlü üretimi de sosyal temelli düşünmek lazımdır. İnsanın kültürü, dili ve tüm çalışma hayatı, başka insanlarla etkileşim halinde sürmektedir. Kısacası insan sosyal bir varlıktır ve bu vazgeçilmez bir özelliktir.

Başkaları ile bunca etkileşim içerisinde olan, iletişim yoğunluğu yaşayan insanlar arası davranışların temeli saygı ile oluşturulmalıdır. Karşılıklı saygı olmadan pozitif ilişkiler kurulamaz. İnsanın en yakınından yani ailesinden başlayarak, mahallesi, ilçesi, şehiri ve ülkesindeki insanlarla bir bağı vardır. Bu bağı milli, dini veya siyasi olabilir. Her ne şekilde olursa olsun bu bağın sağlamlığı, başka insanlara ve onların değerlerine, duygularına verilen değerlerle önem kazanır. Çünkü başkalarına saygı gösteren insanın kendisi de bu saygıyı hak eder. Bu duruma, insanlık tarihi boyunca her zaman vurgu yapılır ve dikkat çekilir.

Atatürk:  “Saygı düzenin anahtarıdır. “

Atatürk’ün saygı için, düzenin anahtarıdır sözünü kullanması,  insan ilişkilerindeki uyum için saygı kavramına onun verdiği öneme işarettir. Saygı tüm insani ilişkilerin temelidir.  Farklı fikirlere saygı ise çağdaş, medeni toplum bireyine en uygun davranıştır. Çünkü modern insan, farklı düşüncelerin insanlığı geliştirdiğini bilir. Bir düşüncenin öne çıkması, değerli hale gelmesi, farklı düşünceler sayesinde olur. Doğada tek renk olsaydı, çekilmez olurdu.  Oysaki doğada bulunan renkler birbirleriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan bir güzellik sunarlar.

Başkalarının Duygu ve Düşüncelerine Saygılı Olmak demek, insanın kendini daha iyi hissetmesine neden olur. Başkalarının farkında olan ve onların beğenilerine, fikirlerine ve kişiliğine saygılı olan insanlar başarılı insanlardır. Başarılı insanların kişilik özellikleri incelendiğinde, çevresiyle uyumlu ve kendisiyle barışık oldukları görülmüştür.  Bütün insanları olduğu gibi değerlendiren, rengi, dili ve dini ne olursa olsun önce insan olarak yaklaşan insan en doğru tavır takınan insandır. Çünkü insanların kendi tercihleri olmayan bazı özellikleri yüzünden farklı muameleye tabi tutulması ilkel insan tavrıdır. Büyüklerimize saygı gösterelim, küçüklerimizi sevelim…

You May Also Like