Basılı Elektronikler

Basılı elektronikler, günümüz toplumunda her ne kadar yaygınlaşmamış bir kavramdır. Bununla birlikte, teknolojinin üstel gelişim hızına bakıldığında önümüzde yıllarda insan yaşantısında hiç şüphesiz daha geniş yer bulacaktır.

Basılı elektronikler ile ilgili öncelikli olarak belirtilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır.  3D yazıcılar ile iç içe değerlendirilmesi ve tanımlanması.  Basılı elektronikler bir bakıma 3D yazıcıların faaliyet alanını ve kalitesini geliştirmek amacıyla ortaya çıkartılan bir materyaldir.

“Hemen herkes tarafından bilindiği üzere 3D yazıcılar, döküm teknolojisinde deyim yerindeyse devrim yaratarak imalat sanayine düşük maliyetli, talebe azami ölçülerde uygun ve seri üretimi kolay bir üretim getirdi.”

Tam bu noktada yani 3D yazıcıların talebe uygun üretimi geliştirmesi noktasında basılı elektronikler(printed electronics) devreye girerek, ürünü bireyin istekleri doğrultusunda tasarlayacak bir sistemin önünü açıyor.

İlk olarak stok yönetimi amacıyla marketler, mağazalar başta olmak üzere birçok tüketim hizmetinde insan hayatını kolaylaştıran basılı elektronikler üzerinde yapılan çalışmalar, sistemin kendi enerjisini oluşturmasına ve dolayısıyla daha karmaşık yapılı faaliyetlerde kullanılabilmesine yol açtı.

Basılı elektronikler ile 3D yazıcı entegrasyonunun temelinde ise; 3D yazıcıdan doğrudan doğruya elektronik özellikli ürün üretebilmek yatıyor. Masa ve cam gibi birçok nesnede denenen bu durum şu aşamada kesin sonuçlar vermese de, basılı nesnelerin ilerleyen yıllarda daha büyük nesnelere elektronik özellik kazandırması amacıyla bilimsel araştırmalar ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

“Genel olarak bakılacak olursa; 3D yazılar ile karmaşık bir entegrasyona sahip olması hedeflenen basılı elektroniklerin üretiminin şu aşamada maliyetli olması her ne kadar bu teknolojinin kullanılabilirliğini düşürse de, önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde bu pazarın genişleyerek birçok bireye iş imkanı olacağı ve insan yaşatışını hayli kolaylaştıracağı açık bir şekilde görülmekte.”

Mebilgi

You May Also Like