Akademik Personel Nedir? Nasıl Olunur?

Akademik Personel

Üniversite bünyesinde görev yapan, lisans ve üzeri kademelerde eğitimden sorumlu, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi unvanları bulunan kişilere akademik personel denir.

Akademik personeller genel olarak öğretim elemanları olarak nitelendirilir ve öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri olmak üzere üç sınıftan oluşur.

Öğretim Üyesi Nedir?

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunan kişiler öğretim üyesidir ve doktorasını tamamlamış akademisyenlerden oluşurlar.

Öğretim Görevlisi Nedir?

Yüksek lisans ya da doktora şartı olmadan bir uzmanlık alanı kapsamında öğretim, araştırma ve idari görevleri üstlenmek üzere istihdam edilen üniversitelerin özellikle meslek yüksekokullarında ders verenlere denir.

 Araştırma Görevlisi Nedir?

Üniversitelerde gerçekleştirilen araştırma, inceleme ve deneylerde öğretim üyelerine yardımcı olan ve kurumca verilen ilgili diğer görevleri yapan akademik personeldir.

Araştırma Görevlilerinin bir kısmı 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre fakülte/yüksekokul kadrosuna en çok 3 (üç) yıl süre ile atananlardır. 3 yılın sonunda olumsuz bir durum olmadığı sürece yeniden atanarak görevlerini sürdürebilirler. Bunun yanında 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca enstitü kadrosuna lisansüstü eğitim süresince atanan araştırma görevlileri de bulunmaktadır. Bu personeller ise lisansüstü eğitim süresince görev yaparlar ve eğitimlerinin sonunda kadro ile ilişikleri kesilir.

Doktor Öğretim Üyesi Nedir?

Üniversitelerde doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan personelin atanabileceği kadrolara doktor öğretim üyesi denilmektedir.

Atamaları ise ilgili yönetim kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, diğer birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az bir en çok dört yıl süre ile gerçekleştirilmektedir. 4 yılın sonunda görev süresi sona eren doktor öğretim üyeleri ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilmektedir.

Akademik Personel Nasıl Olunur?

Üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmak akademik personel olmak için ilk şarttır. Adayların akademik personel olmak için ALES’ten, ilgili bölüm için gerekli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, yabancı dil yeterliliklerini göstermek amacıyla katılmaları gereken (YDS) sınavlarda başarılı olmalıdır.  Daha sonra ALES, YDS ve diploma notu ortalamasına göre yazılı ve sözlü mülakata katılırlar.

Bu aşamaların ardından ise yükseköğretim personel kanununda belirlenen akademik unvan kademeleri için akademik yeterlilik şartlarını sağlamalıdırlar.

Mebilgi Aktif Link: https://www.akademik-personel-nedir-nasil-olunur

You May Also Like