Ulusal Varlık Fonu ve Amacı Nedir?

Ulusal Varlık Fonu ve Amacı Nedir

Ulusal Varlık Fonu Nedir? Uluslararası “Sovereign Wealth Funds” olarak adlandırılan tam olarak Türkçe karşılığını bulmamış, Ulusal Varlık Fonları, Ulusal Yatırım Fonları, Ülke Yatırım Fonları, Devlet Refah Fonları Bağımsız Varlık Fonları veya kısaca Ulusal Fonlar şeklinde kullanılmaktadır. Genel olarak ülkelerin resmi rezervleri dışında bulundurdukları birikimleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinin merkez bankaları, belirli acil durumlarda kullanılmak üzere çeşitli miktarlarda döviz rezervi oluştururlar. Özellikle cari işlem fazlası veren bazı ülkeler ihtiyaçlarının fazlası durumundaki bu rezervleri değerlendirme düşüncesine gitmişlerdir. Oluşturulan rezervlerin değerlendirilmesi için müstakil fonlar oluşturulmuş ve fonlar da Ulusal Fonları ortaya…

Devamını Oku

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE KAÇ SAAT EK DERS GÖREVİ VERİLİR?

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE KAÇ SAAT EK DERS GÖREVİ VERİLİR?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 6. Maddesinde şu şekilde düzenlemiştir: (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, 3/11 kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da…

Devamını Oku

Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri İle İlgili Sorular ve Cevapları

Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri İle İlgili Sorular ve Cevapları

DERS NİTELİĞİNDE YÖNETİM GÖREVİ NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4/d. Maddesinde  Ders niteliğinde yönetim görevi şu şekilde tanımlanmıştır  Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri ifade eder. HAZIRLIK VE PLANLAMA GÖREVİ NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4/ğ. Maddesinde  Hazırlık ve planlama görevi şu şekilde tanımlanmıştır: Her derece ve türdeki…

Devamını Oku

MEMUR HANGİ DURUMLARDA ÖDÜLLENDİRİLİR?

MEMUR HANGİ DURUMLARDA ÖDÜLLENDİRİLİR?

Memurun başarı, ve üstün başarı değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi  657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre yapılmaktadır. İlgili kanunun 122 maddesi başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül düzenlenmektedir. 122. Madde şu şekildedir: Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili…

Devamını Oku

KİMLER MAZERET ATAMASINDAN YARARLANABİLİR?

KİMLER MAZERET ATAMASINDAN YARARLANABİLİR?

MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılmaktadır.   SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER Öğretmenlerden; a) Kendisi, eşi veya çocuklarının, b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu…

Devamını Oku

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

681 sayili kanun hakkinda kararname

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği,  27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 26/1/2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine…

Devamını Oku