Mevzuat

Ulusal Varlık Fonu ve Amacı Nedir

Ulusal Varlık Fonu ve Amacı Nedir?

Ulusal Varlık Fonu Nedir? Uluslararası “Sovereign Wealth Funds” olarak adlandırılan tam olarak Türkçe karşılığını bulmamış, Ulusal Varlık Fonları, Ulusal Yatırım Fonları, Ülke Yatırım Fonları, Devlet Refah Fonları Bağımsız Varlık Fonları veya kısaca Ulusal Fonlar şeklinde…

Devamı

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE KAÇ SAAT EK DERS GÖREVİ VERİLİR?

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE KAÇ SAAT EK DERS GÖREVİ VERİLİR?

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 6. Maddesinde şu şekilde düzenlemiştir: (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; a) Müdür,…


Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri İle İlgili Sorular ve Cevapları

Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri İle İlgili Sorular ve Cevapları

DERS NİTELİĞİNDE YÖNETİM GÖREVİ NEDİR? Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4/d. Maddesinde  Ders niteliğinde yönetim görevi şu şekilde tanımlanmıştır  Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve…


MEMUR HANGİ DURUMLARDA ÖDÜLLENDİRİLİR?

MEMUR HANGİ DURUMLARDA ÖDÜLLENDİRİLİR?

Memurun başarı, ve üstün başarı değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi  657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre yapılmaktadır. İlgili kanunun 122 maddesi başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül düzenlenmektedir. 122. Madde şu şekildedir: Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret…


KİMLER MAZERET ATAMASINDAN YARARLANABİLİR?

KİMLER MAZERET ATAMASINDAN YARARLANABİLİR?

MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği…


681 sayili kanun hakkinda kararname

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği,  27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları…


Memur Hastalık Ve Refakat İznini Ne Zaman Kullanır?

Memur Hastalık Ve Refakat İznini Ne Zaman Kullanır?

Memurun Hastalık ve Refakat İzni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunun  105. Maddesi şu şekildedir: Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi…