İş Güvenliği

okul bahçe ve merdivenlerinde isg önlemleri

Okul Bahçe ve Merdivenleri İçin İSG Önlemleri

Okullarda En Sık Yaşanan Kazalar Okulların tehlikeye en açık yerleri merdivenleri ve bahçeleri olarak göze çarpmaktadır. Kısa teneffüs süresinde birden çok şey yapmaya çalışan öğrenciler, merdivenlerde ve okul bahçelerinde bulunan bazı tehlikeleri görmezler ve istenmeyen…

Devamı


Kazan Dairelerinde Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

Okullardaki Kazan Dairelerinde İş Güvenliği Önlemleri

Kazan Dairelerinde Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri 1-Kazan dairelerinde  binaların  yangından korunma  yönetmeliği ile  MEB  Yangın  Önleme  ve  Söndürme Yönergesindeki esaslar doğrultusunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması, 2-Kazanı yakmakla görevli çalışanın kazan yakma…
Okullarda Elektrik kazaları

Okullarda Elektrikle İlgili İş Güvenliği Önlemleri

ELEKTRİK İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ 1-Elektrik panolarında yetkisiz kişilerin çalışmasını önleme tedbirlerinin alınması, 2-Elektrik panolarının bulunduğu alanların veya elektrik panolarının kilit altına alınması, yetkili kişiler dışında girişin engellenmesi,


Okul Kantinleri ve Yemekhanelerinde İş Güvenliği Önlemleri

Okul Kantinleri ve Yemekhanelerinde İş Güvenliği Önlemleri

MUTFAK,  KANTİN VE YEMEKHANELERDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ MADDELER HALİNDE… 1-Mutfak, kantin  ve  yemekhanelerde  kullanılan  lpg  tüplerinin  bina  dışında  hava  sirkülâsyonu sağlanacak şekilde düzenlenecek korunaklı yapı içerisine alınması, 2-Mutfak, kantin ve  yemekhanelerde…


İşçi Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörler

İşçi sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörleri çalışana bağlı faktörler ve iş ortamından kaynaklanan faktörler olarak ikiye ayırmak ve bu şekilde incelemek uygun olacaktır.İşin yürütümü sırasında karşılaşılan iş kazaları, aslında kaza öncesinde dikkate alınmayan birçok faktörün…