Okul Bahçe ve Merdivenleri İçin İSG Önlemleri

okul bahçe ve merdivenlerinde isg önlemleri

Okullarda En Sık Yaşanan Kazalar Okulların tehlikeye en açık yerleri merdivenleri ve bahçeleri olarak göze çarpmaktadır. Kısa teneffüs süresinde birden çok şey yapmaya çalışan öğrenciler, merdivenlerde ve okul bahçelerinde bulunan bazı tehlikeleri görmezler ve istenmeyen kazalar oluşabilir. Bu nedenle, kaza meydana getirebilecek bu tehlike unsurlarını minimuma indirmek gerekmektedir. Merdivenlerde ve korkuluklarında yaşanan kazalar oldukça ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Merdivenlerdeki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler Merdivenlerde geçişi engelleyecek malzemelerin boşaltılması, Merdiven basamaklarına kaymayı engelleyecek kaydırmaz bant uygulamasının yapılması, Merdiven korkuluklarının yerden en az 90 cm yükseklikte olması, Dört basamak ve fazlası için…

Devamını Oku

Okullarda Acil Çıkış Kapıları ve Yolları Nasıl Olmalıdır?

Okullarda Acil Çıkış Kapıları ve Yolları Nasıl Olmalıdır?

ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ Okullarda, yangın, deprem vb acil durumlarda güvenli tahliyeye imkan tanıyan acil çıkış kapıları mevzuatta tanımlanmıştır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 39. Maddede belirtildiği üzere; Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. Okullarımızda alınacak olan iş güvenliği önlemlerinden acil çıkış yolları ve kapılarla ilgili olanları genele olarak şunlardır: Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalıdır.  Çıkışı engelleyecek hiçbir engel bulunmamasının özen gösterilmelidir.

Devamını Oku

Okullardaki Kazan Dairelerinde İş Güvenliği Önlemleri

Kazan Dairelerinde Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

Kazan Dairelerinde Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri 1-Kazan dairelerinde  binaların  yangından korunma  yönetmeliği ile  MEB  Yangın  Önleme  ve  Söndürme Yönergesindeki esaslar doğrultusunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması, 2-Kazanı yakmakla görevli çalışanın kazan yakma sertifikasının bulunması, 3-Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirlerin alınması, 4-Kazan dairesi işletme talimatının görünür bir yere asılmasının sağlanması, 5-Kazanın  yıllık  periyodik  bakımlarının  yaptırılması  ve  periyodik  bakım  onarım  kartına işlenmesinin sağlanması,

Devamını Oku

Okullarda Spor Sahalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Okullarda Spor Yapılan Alanlarda Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

Okullarda Spor Yapılan Alanlarda Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri 1-Okul bahçelerinde sportif amaçlı  kullanılan her türlü araç ve gereçlerin (basketbol potaları, futbol ve hentbol kale direkleri, voleybol  direkleri vb.) devrilme ve çarpmalara karşı tehlike yaratmayacak şekilde periyodik kontrol ve onarımlarının yapılması, 2-Okul bahçelerinde sportif amaçlı  kullanılan her türlü araç ve gereçlerin (basketbol potaları, futbol  ve  hentbol  kale  direkleri,  voleybol  direkleri  vb.)   paslanmanın  olumsuz  etkilerini gidermek için boyama işleminin yapılması,

Devamını Oku

Kamudaki İş Güvenliği Uzmanlarına Ücret Ödenmesinin Dayanakları

Kamudaki İş Güvenliği Uzmanlarına Ücret Ödenmesinin Dayanakları

Son Zamanlarda özellikle kamuda istihdam edilen iş güvenliği uzmanlarının görevlendirme ve ücret ödeme konularında önemli soru işaretleri olduğu görülmektedir. Maliye Bakanlığının bu kapsamda iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmesi yapan kamu kurumlarına gönderdiği görüş yazısı iyice kafaları karıştırmış durumdadır. Aslında uzmanlar ve konuya vakıf olanlar açısından bir karışıklık söz konusu olmasa da kamuda işveren/işveren vekili konumunda olan yöneticiler ile İSG hizmetleri karşılığı ücret ödeme konumunda olan yöneticiler bu çelişkiyi daha çok yaşamaktadır. Yaşanan bu çelişkiden elbette en çok etkilenen kişiler görevlendirilen uzmanlar olmaktadır.

Devamını Oku