Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Türkiye’nin coğrafi bakımdan yedi bölgeye ayrılması 1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir. Birinci Coğrafya Kongresinin toplanmasının amacı; müfredat programları, coğrafya terimleri ve coğrafi isimlerin yazılması, coğrafya ders kitapları, Türkiye coğrafyasının ana hatları ve yerlerin adlandırılmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir toplantının yapılmasına karar verilirken; coğrafya eğitimi açısından yıllardır var olan bazı sorunların giderilmesi ve yeni oluşturulan Türkiye Cumhuriyet’inde öncelikli konuların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Devamını Oku

HARİTA ALANINDAKİ ÖNEMLİ TÜRK HARİTACILARI

HARİTA ALANINDAKİ ÖNEMLİ TÜRK HARİTACILARI

Harita, yeryüzünün bir parçasının veya tümünün belirli oranlarda küçültülüp bir düzlem üzerinde gösterimidir. Yeryüzü düzleme açılamayan küre benzeri bir yapıya sahip  olduğundan ki bu şekle geoid denir, küçültme ile birlikte harita projeksiyonları kullanılarak düzleme izdüşüm ile yapılır. Haritanın en çok, bölgenin topografyası ya da ilişkili diğer konularda, yeraltı kaynakları, jeolojisi, iklimi, trafiği,  nüfus yoğunluğu gibi değişik bakış açılarından ekonomisi ve buna benzer bilgiler hakkında görsel bilgi vermektir. Yazının bulunması ile tarihin başladığı kabul edilirse, haritacılık daha eski bir geçmişe sahiptir. Bulunan tarihi eserler henüz yazı yazmayı öğrenmemiş ilk bir arada yaşam formlarında harita çizebilmenin gelişmiş olduğu görülmektedir….

Devamını Oku

Erozyon Nedir? Erozyon Hakkında Bilgi

Erozyon Nedir? Erozyon Hakkında Bilgi

Erozyon Nedir? Toprak, yapısı gereği bazı kuvvetlerin etkisinde kalırsa aşınabilir. Etkileyen bu kuvvetlerin devamı halinde aşınan toprakların yer değiştirmesi yani taşınmaları söz konusu olacaktır. Toprağın,  doğal veya farklı kuvvetlerin etkisi sonucu, bulundukları yerlerden başka yerlere taşınıp buralarda birikmesine Erozyon adı verilmektedir. Erozyon sonucu kaybedilen toprak, yeryüzünde oluşmuş çeşitli kayalar, mineraller, organik maddelerin, oldukça uzun zaman sonunda bazı etkiler sonucu parçalanmasıyla doğmaktadır. Hayatın kaynağı olduğu gibi kendisi de içerisinde hayatı barındırır. Toprak tüm canlı hayat için bir tutunma noktası ve besin kaynağıdır. Bu nedenle toprağı kaybetmemize neden olan erozyonun nedenleri ve…

Devamını Oku

Topraklama ve Paratoner Nedir?

Topraklama Nedir? Elektrik tesislerinin üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde, cihazların güvenliğini ve onları kullanan insanların sağlığını koruyan tesisatlara Topraklama adı verilir. Elektrik akımının bulunmaması gereken cihaz bölümlerinin uygun iletken ve elektrotlarla düşük dirençli yollardan toprağa bağlanması olarak ifade edilebilir. Elektrikle alakalı tüm makine ve ekipmanların metal kısımlarının düzenlenen topraklama tesisatı ile toprağa bağlanması önemlidir. Topraklamanın Önemi Nedir? Elektrik akımının oluşması, devreleri çalıştırması ve herhangi bir arıza durumunda kaçak akımların kontrolü için topraklama hattı önemlidir. Özellikle koruma açısından makine gövdelerinde bulunabilecek hata akımlarının rahat bir şekilde toprağa akması, topraklama tesisatının yeterliliği…

Devamını Oku

Öğretmenlik Mesleği Hakkında Kısa Bir Yazı

Öğretmenlik Mesleği Hakkında Kısa Bir Yazı

Her meslek özel ama öğretmenlik çok daha özel bir hizmet alanıdır. Çünkü anne ve babalar, öğretmenlere en değer verdikleri varlıklarını yani çocuklarını emanet ediliyor. Öğretmenler ülkemizin geleceğinin mimarları, rol modelleri ve en önemlisi de orası uzak, burası kötü demeden yurdun dört bir yanında en zor koşullarda görev yapıyorlar. Başka mesleklerde zor koşullarda görev yapan yok mu? Elbette var. Ama öğretmenlerin yeri bir başkadır. Öğretmenlik mesleğini başka mesleklere bakarak değerlendirmek öğretmenleri incitmektedir. Öğretmenler sadece derse girip, çıkmıyor. Öncelikle öğretmenler her ders için ayrı bir hazırlık sürecini tamamlıyor.  Sınavların okunması, ödevlerin değerlendirilmesi,…

Devamını Oku

Dünya’da Görülen İklim Türleri ve Özellikleri

Dünyada Görülen İklim Türleri ve Özellikleri Dünya çok büyük olmasına karşın belirli bölgelerdeki coğrafi şartların birbirine benzemesi buralarda aynı türden iklim özelliklerinin görülmesine neden olmaktadır. Yani bölgelerin deniz seviyesinden yüksekliği, denize olan uzaklığı, denizdeki akıntı yönü, yer şekilleri, yağış oranları gibi faktörlerin birbirine benzemesi sonucu ortak bir iklim sınıfı değerlendirilmektedir. Tabi bölgenin dünya üzerindeki konumu da (enlem-boylam) buna etki eder. Dünya üzerinde oldukça fazla alan kaplayan iklim bölgelerine Makro Klima İklim adı verilmektedir. Makro klimalar içerisinde bölgesel olarak farklılık gösteren küçük alanlarda görülen iklim ise Mikro Klima İklimdir.Dünya üzerindeki iklim çeşitlerini…

Devamını Oku