Eğitim

Gezi yazılarının özellikleri

Gezi Yazılarının Özellikleri

Gezi Yazısı Nedir? Gezi yazısı,  bir yazarın yaptığı seyahatlerde gördüğü yerleri, bölgeleri, toplumları, kentleri, insanların yaşam ortamlarını, âdet ve töreleri, gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihî güzellikleri, ilgi çeken değişik yönlerini, edebî bir dille kaleme…

Devamı

Başkalarının Duygu ve Düşüncelerine Saygılı Olmak

Başkalarının Duygu ve Düşüncelerine Saygılı Olmak

İnsanı diğer canlılardan ayıran bir çok özellik vardır. Bunlardan öne çıkanları sosyal olmaları, dil ve iletişim olanaklarını kullanmaları, kültür ve muhakeme kapasiteleridir. İnsanı sosyal çevreden, sosyal dokudan ayrı düşünmek mümkün değildir. Her türlü üretimi de…


Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Türkiye’nin coğrafi bakımdan yedi bölgeye ayrılması 1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir. Birinci Coğrafya Kongresinin toplanmasının amacı; müfredat programları, coğrafya terimleri ve coğrafi isimlerin yazılması, coğrafya ders kitapları, Türkiye coğrafyasının ana hatları ve…


HARİTA ALANINDAKİ ÖNEMLİ TÜRK HARİTACILARI

HARİTA ALANINDAKİ ÖNEMLİ TÜRK HARİTACILARI

Harita, yeryüzünün bir parçasının veya tümünün belirli oranlarda küçültülüp bir düzlem üzerinde gösterimidir. Yeryüzü düzleme açılamayan küre benzeri bir yapıya sahip  olduğundan ki bu şekle geoid denir, küçültme ile birlikte harita projeksiyonları kullanılarak düzleme izdüşüm ile yapılır….


Erozyon Nedir? Erozyon Hakkında Bilgi

Erozyon Nedir? Erozyon Hakkında Bilgi

Erozyon Nedir? Toprak, yapısı gereği bazı kuvvetlerin etkisinde kalırsa aşınabilir. Etkileyen bu kuvvetlerin devamı halinde aşınan toprakların yer değiştirmesi yani taşınmaları söz konusu olacaktır. Toprağın,  doğal veya farklı kuvvetlerin etkisi sonucu, bulundukları yerlerden başka yerlere…


Topraklama ve Paratoner Nedir?

Topraklama Nedir? Elektrik tesislerinin üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde, cihazların güvenliğini ve onları kullanan insanların sağlığını koruyan tesisatlara Topraklama adı verilir. Elektrik akımının bulunmaması gereken cihaz bölümlerinin uygun iletken ve elektrotlarla düşük dirençli yollardan toprağa…


Öğretmenlik Mesleği Hakkında Kısa Bir Yazı

Öğretmenlik Mesleği Hakkında Kısa Bir Yazı

Her meslek özel ama öğretmenlik çok daha özel bir hizmet alanıdır. Çünkü anne ve babalar, öğretmenlere en değer verdikleri varlıklarını yani çocuklarını emanet ediliyor. Öğretmenler ülkemizin geleceğinin mimarları, rol modelleri ve en önemlisi de orası…


Dünya’da Görülen İklim Türleri ve Özellikleri

Dünyada Görülen İklim Türleri ve Özellikleri Dünya çok büyük olmasına karşın belirli bölgelerdeki coğrafi şartların birbirine benzemesi buralarda aynı türden iklim özelliklerinin görülmesine neden olmaktadır. Yani bölgelerin deniz seviyesinden yüksekliği, denize olan uzaklığı, denizdeki akıntı…