Gezi Yazılarının Özellikleri

Gezi yazılarının özellikleri

Gezi Yazısı Nedir? Gezi yazısı,  bir yazarın yaptığı seyahatlerde gördüğü yerleri, bölgeleri, toplumları, kentleri, insanların yaşam ortamlarını, âdet ve töreleri, gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihî güzellikleri, ilgi çeken değişik yönlerini, edebî bir dille kaleme alarak anlatmasına denir. Gezi yazıları için seyahatname ifadesi de kullanılmaktadır. Gezi yazarının amacı, anlattığı yerlere olan ilgiyi yüksek tutarak okuyucusunu kendisi ile birlikte gezdirmektir. Bunu sağlamak için, Yazar gezdiği yerlerin ilginç özelliklerini fark edebilmeli, bu yerle ilgili tarih bilgisine ve kültür birikimine sahip olmalıdır. Gezi yazısında anlatılan yer her yönü ile ele alınarak, doğru bilgiler…

Devamını Oku

Başkalarının Duygu ve Düşüncelerine Saygılı Olmak

Başkalarının Duygu ve Düşüncelerine Saygılı Olmak

İnsanı diğer canlılardan ayıran bir çok özellik vardır. Bunlardan öne çıkanları sosyal olmaları, dil ve iletişim olanaklarını kullanmaları, kültür ve muhakeme kapasiteleridir. İnsanı sosyal çevreden, sosyal dokudan ayrı düşünmek mümkün değildir. Her türlü üretimi de sosyal temelli düşünmek lazımdır. İnsanın kültürü, dili ve tüm çalışma hayatı, başka insanlarla etkileşim halinde sürmektedir. Kısacası insan sosyal bir varlıktır ve bu vazgeçilmez bir özelliktir. Başkaları ile bunca etkileşim içerisinde olan, iletişim yoğunluğu yaşayan insanlar arası davranışların temeli saygı ile oluşturulmalıdır. Karşılıklı saygı olmadan pozitif ilişkiler kurulamaz. İnsanın en yakınından yani ailesinden başlayarak, mahallesi,…

Devamını Oku

Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Türkiye’nin coğrafi bakımdan yedi bölgeye ayrılması 1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir. Birinci Coğrafya Kongresinin toplanmasının amacı; müfredat programları, coğrafya terimleri ve coğrafi isimlerin yazılması, coğrafya ders kitapları, Türkiye coğrafyasının ana hatları ve yerlerin adlandırılmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir toplantının yapılmasına karar verilirken; coğrafya eğitimi açısından yıllardır var olan bazı sorunların giderilmesi ve yeni oluşturulan Türkiye Cumhuriyet’inde öncelikli konuların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Devamını Oku

HARİTA ALANINDAKİ ÖNEMLİ TÜRK HARİTACILARI

HARİTA ALANINDAKİ ÖNEMLİ TÜRK HARİTACILARI

Harita, yeryüzünün bir parçasının veya tümünün belirli oranlarda küçültülüp bir düzlem üzerinde gösterimidir. Yeryüzü düzleme açılamayan küre benzeri bir yapıya sahip  olduğundan ki bu şekle geoid denir, küçültme ile birlikte harita projeksiyonları kullanılarak düzleme izdüşüm ile yapılır. Haritanın en çok, bölgenin topografyası ya da ilişkili diğer konularda, yeraltı kaynakları, jeolojisi, iklimi, trafiği,  nüfus yoğunluğu gibi değişik bakış açılarından ekonomisi ve buna benzer bilgiler hakkında görsel bilgi vermektir. Yazının bulunması ile tarihin başladığı kabul edilirse, haritacılık daha eski bir geçmişe sahiptir. Bulunan tarihi eserler henüz yazı yazmayı öğrenmemiş ilk bir arada yaşam formlarında harita çizebilmenin gelişmiş olduğu görülmektedir….

Devamını Oku

Erozyon Nedir? Erozyon Hakkında Bilgi

Erozyon Nedir? Erozyon Hakkında Bilgi

Erozyon Nedir? Toprak, yapısı gereği bazı kuvvetlerin etkisinde kalırsa aşınabilir. Etkileyen bu kuvvetlerin devamı halinde aşınan toprakların yer değiştirmesi yani taşınmaları söz konusu olacaktır. Toprağın,  doğal veya farklı kuvvetlerin etkisi sonucu, bulundukları yerlerden başka yerlere taşınıp buralarda birikmesine Erozyon adı verilmektedir. Erozyon sonucu kaybedilen toprak, yeryüzünde oluşmuş çeşitli kayalar, mineraller, organik maddelerin, oldukça uzun zaman sonunda bazı etkiler sonucu parçalanmasıyla doğmaktadır. Hayatın kaynağı olduğu gibi kendisi de içerisinde hayatı barındırır. Toprak tüm canlı hayat için bir tutunma noktası ve besin kaynağıdır. Bu nedenle toprağı kaybetmemize neden olan erozyonun nedenleri ve…

Devamını Oku

Topraklama ve Paratoner Nedir?

Topraklama Nedir? Elektrik tesislerinin üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde, cihazların güvenliğini ve onları kullanan insanların sağlığını koruyan tesisatlara Topraklama adı verilir. Elektrik akımının bulunmaması gereken cihaz bölümlerinin uygun iletken ve elektrotlarla düşük dirençli yollardan toprağa bağlanması olarak ifade edilebilir. Elektrikle alakalı tüm makine ve ekipmanların metal kısımlarının düzenlenen topraklama tesisatı ile toprağa bağlanması önemlidir. Topraklamanın Önemi Nedir? Elektrik akımının oluşması, devreleri çalıştırması ve herhangi bir arıza durumunda kaçak akımların kontrolü için topraklama hattı önemlidir. Özellikle koruma açısından makine gövdelerinde bulunabilecek hata akımlarının rahat bir şekilde toprağa akması, topraklama tesisatının yeterliliği…

Devamını Oku